Wiki om RandesundSom del av et studie i Web 2.0 opprettes denne wikien for å teste ut hvordan wiki kan brukes. På en måte er det altså en øvelse, men det er også et håp om at wikien vil kunne være et bidrag til å fortelle historien om, og historier fra Randesund.
Kjetil T. Lervik


Randesund er en bydel øst for Kristiansand.
I denne wikien vil steder og historier fra denne bydelen bli fortalt.

Du vil finne lenker til de enkelte gårder (gårdsnummer) og til historier om bygda.

toemmerstoe.jpg