Lyngøya

Navnet
Ingen sikker tolkning.

Historikk

Knarrevik med Lyngøya lå før under Korsvik, og ble i 1838 skilt ut som eget bruk med eget matrikkelnummer. Øya er mest kjent som havn rundt år 1600. Øya ble kjøpt av Kristiansand kommune i 1977. I dag er bebyggelsen på øya fritidsboliger. Størstedelen av øya er nå friområde med brygger, strand og annen tilrettelegging for sommerens båtgjester.
Det er ukjent hvor lenge det har vært bebyggelse på øya. Første vi vet om nevnes i 1606. Hans Jørgensen bodde der i 1641 da Kristiansand ble grunnlagt, og var en av de ti som søkte borgerskap i den nye byen.
Lyngøya var hovedtollsted for Agder fra ca 1600 til 1634 da tollstedet ble flyttet til Flekkerøya. Havna ble oftest referert til søm Fugleviksund.
På nordspissen av øya er det hogget inn i stein ei kompassrose og to bumerker med årstall. Dette er fra perioden da øya var tollsted. På Smedholmen ligger det ei gravrøys.

Faktaexternal image insert_table.gif

Gårdsnummer 54.
Areal: 249 mål.
Andre øyer som er en del av gården: Kjeltringholmen, Hesteholmen, Smedholmen og Furuholmen.

Bilder

2002_lyngoya1.jpg
2002_lyngoya2.jpg
kompassrose_Lyngøya_1.JPG
Kompassrose på Lyngøya

Lyngøya_4.jpg
Lyngøya_6.jpg

Historier fra Lyngøya


Tollstedet

Starten på en heksehistorie

Lenker


Kilder

Randesund bygdebok, bind 2.